Privacyverklaring Maatos

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Amstelveenseweg 63-IV (1075VV), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73843938 en draagt de naam Maatos B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@maatos.nl telefonisch via 085 130 15 47.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 november 2018.

Download hier de privacy policy 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk voor Maatos om diensten te kunnen verlenen. Bovendien is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor Maatos om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van diensten, het aanmaken van een account en het installeren van de leeromgeving. Bij het plaatsen van een bestelling op de website of door het contactformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW gegevens, gebruikersnaam, telefoonnummer, avatar, IP adres, bestelgegevens, bedrijfsgegevens  en rekeninggegevens. Via de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk contact met elkaar te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen tot 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst of opzegging van het account.

 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een (telefonisch) gesprek. Dit betreft de volgende gegevens: NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.  

  

Cookies    

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

 

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Cookie-namen Type cookie Intern of extern Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel
APISID, CONSENT, GPS, LOGIN_INFO, PREF, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Functioneel Extern Sessie Verzorgen van het streamen van video via youtube
PHPSESSID Noodzakelijk Intern Sessie Verzorgen van gebruiker sessie op de website
ct-ultimate-gdpr-cookie Noodzakelijk Intern Sessie Opslaan van cookie instellingen
__cfduid Noodzakelijk Intern Aanhoudend 1587731780.6768 Gebruikt door het inhoudsnetwerk om vertrouwd webverkeer te identificeren.
hdntl Noodzakelijk Intern Aanhoudend 1561541752.7342 Inloggen op website
JW_GCID Noodzakelijk Extern Aanhoudend 1577223354.6757 Verzorgen van het streamen van video lessen
Trengo_VisitorToken Noodzakelijk Extern Sessie Verzorgen van chat mogelijheid
act, wd, xs, datr, sb, presence, c_user, fr, pl, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref Marketing Extern Sessie Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
_fbp Marketing Intern Aanhoudend 1569231304 Gebruikt door Facebook om betere advertenties te tonen
__kla_id, __zlcmid Statistieken Extern Sessie Analyseren van bezoek gedrag en aanbieden van mogelijkheid om in te schrijven op de mailinglijst van Maatos
wordpress_logged_in_922a61d605711d3ebcdccafba338bb55 Noodzakelijk Intern Sessie Inloggen op website
_lscache_vary Noodzakelijk Extern Aanhoudend 1561628102.1741 Cachen van website voor betere laadtijd en performance
wordpress_sec_922a61d605711d3ebcdccafba338bb55 Noodzakelijk Intern Sessie Inloggen op website
 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan de hosting providers van Maatos. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

  

Beveiliging 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens zit er een encryptie op wachtwoorden en wordt er dagelijks een back-up gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België.

 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@maatos.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@maatos.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@maatos.nl