Privacy Policy

Privacy Policy

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Maatos aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Maatos is statutair gevestigd te Hattem aan de Hommelbrink 6 (8051PV), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73843938 en draagt de naam Maatos B.V.. Maatos is per e-mail te bereiken via info@maatos.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Maatos omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Maatos aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

Maatos behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk voor Maatos om diensten te kunnen verlenen. Bovendien is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor Maatos om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van diensten, het aanmaken van een account en het installeren van de leeromgeving. Bij het plaatsen van een bestelling op de website of door het contactformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW gegevens, gebruikersnaam, telefoonnummer, avatar, IP adres, bestelgegevens, bedrijfsgegevens en rekeninggegevens. Via de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk contact met elkaar te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen tot 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst of opzegging van het account.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Maatos verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een (telefonisch) gesprek. Dit betreft de volgende gegevens: NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Cookies

Maatos  maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Maatos bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Maatos om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Door alle cookies te accepteren ga je ermee akkoord dat jouw informatie met derden gedeeld kan worden. Klik hier om te lezen hoe wij informatie delen met Google en wat zij daarmee doen.

Cookie-namen Type cookie Intern of extern Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel
 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Maatos. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Maatos is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Maatos raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Maatos zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan de hosting providers van Maatos. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Maatos.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Maatos op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Maatos heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens zit er een encryptie op wachtwoorden en wordt er dagelijks een back-up gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@maatos.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@maatos.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Maatos met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@maatos.nl.

Krijg meteen toegang tot de laatste replay

Vul je gegevens in

Doe mee met het volgende live webinar!

Ontdek alle mogelijkheden van het systeem én stel live jouw vragen.