Privacy Policy

Privacy Policy

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke (Maatos B.V.) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Hattem aan Hommelbrink 6 (8051PV) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73843938 en draagt de naam Maatos B.V. 

Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via support@maatos.nl 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2023. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk voor Maatos om de door Maatos aangeboden diensten te kunnen verlenen. Bovendien is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor Maatos om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van diensten, het aanmaken van een account en het installeren van de leeromgeving. Bij het plaatsen van een bestelling op de website of door het contactformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW gegevens, gebruikersnaam, telefoonnummer, avatar, IP adres, bestelgegevens, bedrijfsgegevens en rekeninggegevens. Via de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk contact met elkaar te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen tot 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst of opzegging van het account.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een (telefonisch) gesprek. Dit betreft de volgende gegevens: NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Dit wordt u op dat moment kenbaar gemaakt. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.  

Cookies

Verantwoordelijkemaakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoekaande website. Dit helptVerantwoordelijkeom een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Door alle cookies te accepteren ga je ermee akkoord dat jouw informatie met derden gedeeld kan worden. Klik hier om te lezen hoe wij informatie delen met Google en wat zij daarmee doen.

ServiceNameCategoryTypeBlockableExpirationPurpose
WordPresswordpress_logged_in_*FunctionalSessionNoLogin on the website
WooCommercewoocommerce_cart_hashFunctionalSessionNoTrack your cart contents
WooCommercewoocommerce_items_in_cartFunctionalSessionNoTrack your cart count
 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan de hosting providers van Maatos. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

De persoonsgegevens die in het kader van deze samenwerking door partijen worden verwerkt, worden in beginsel niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie en/of niet buiten de EER. Doorgifte en opslag van de Persoonsgegevens buiten de EER is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen niet toegestaan.  

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens zit er een encryptie op wachtwoorden en wordt er dagelijks een back-up gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar support@maatos.nl. Wij zullen uw gegevens op dit verzoek dan verwijderen. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan support@maatos.nl.  

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan support@maatos.nl.

Maak betere cursussen. Verkoop meer cursussen.

Trends, tools en tips: we geven je wekelijks de updates die je nodig hebt. Je kunt je op elk moment uitschrijven.

Betere cursussen maken en meer verkopen?

Schrijf je in voor onze updates en ontvang wekelijks de beste tips, tools en trends in jouw inbox